هزینه الکترمزوپوریشنالکترومزوپوریشن صورت : بر اساس مواد مصرفی در جلسه مشاوره تعیین می‌گردد.

الکترومزوپوریشن دست : بر اساس مواد مصرفی در جلسه مشاوره تعیین می‌گردد.

الکترومزوپوریشن مو : بر اساس مواد مصرفی و وسعت ناحیه کم پشت مو در جلسه مشاوره تعیین می‌گردد.


کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به خانم دکتر مهناز رضاییان زاده میباشد. طراحی وب سایت توسط: متین یزدان دوست yazdandoost_matin@yahoo.com